Jag avlar i första hand för att få fram en rastypisk heeler. Jag avlar också för att få fram bra temperament, friska hundar och för att brädda den genetiska basen. Kan man sedan få fram champions så är det ett plus.Hälsa, heelern är i sig en mycket frisk ras och så vill vi att det ska vara.

Men tyvärr, ingen ras är helt utan problem, så även heelern har sina. Om än ganska få och i liten skala. I första hand så är det ögonen. Där har vi Linsluxation som är en mycket tråkig ögonsjukdom. Tyvärr så kommer den oftast när hunden uppnått en ålder av 6-8 år. Och då har individen kanske gått i avel redan. Men vi arbetar hårt för att se till att minimera risken. Vi avlar bara på friska djur där ögonlysningen inte får vara äldre än ett år. Sjuka o kända anlagsbärare går inte i avel.

Det finns idag DNA test för Linsluxation som vi kallar Pll och CEA.

Cea är en annan sjukdom som finns på ögonen, men den visar sig innan 12 veckors ålder därför ska alla valpar vara ögonlysta innan försäljning. Den är inte till någon större problem för hunden.

Så har vi då patella luxation som är knäskålen som kan hoppa ur. Det är ännu så länge ett rätt litet problem men vi ser till att alla avelsdjur ska vara undersökta. Där kan man operera hunden så den blir helt återställd igen.Våra hundars stamtavlor/status i SKK's hunddata:« Tillbaka

Copyright © 2006 Kennel Tumlex ~ Webmaster & Design: RmH Consult